جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

یکی از مزیتهای سبک استاد مصطفی اسماعیل

سبک و شیوه استاد مصطفی اسماعیل یکی از بهترین منابع برای فراگیری آکسانها می باشد.