هدر سایت
- -

یکی از ملاک های اصالت در تلاوت

نحوه اجرای قلقله در سبک قراء قدیمی و قراء جدید یکی از ملاک های اصالت در تلاوت به شمار می رود.