سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

یک راه فراگرفتن تحویلات موسیقایی

ابتهال خواندن و تمرین بر روی قطعات ابتهال یکی از بهترین راه های تمرین و فراگیری تحویلات است.