جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

یک موضع استفاده از قفله کامله

اجرای جملات تام باید با قفله کامله اجرا شود. اجرای وقف تشویق لحنی در جملات تام خلاف قاعده لحن بیانی است.