دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

یک نکته مهم در خصوص استفاده از اختلاف قرائات

اختلاف قرائت یکی از مهارت های تنغیمی محسوب می شود و باید قاری به سطح قابل قبولی از تنغیم رسیده باشد که مجاز به استفاده از آن باشد زیرا اختلاف قرائت موجب تغییر در بافت لحنی آیات می گردد.