یکشنبه, ۲۵ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 11 ربيع أول 1443 - Sunday, 17 October , 2021

۵ مرحله یادگیری

در یادگیری ۵ مرحله مهم مطرح است:

الف): پذیرندگی و پذیرش – دریافت علم

ب): کاوش و تحقیق – درگیر کردن خود با مطلب، شخصی سازی علم با تمرین و تکرار، سؤال پرسیدن، بحث و گفتگو و آزمون و …

ج): تبدیل علم به مهارت و اجرای علم دریافت شده

د): ارائه علم – ظهور عملی علم به صورت مسلط برای معلم و سایر معلمین

ط): بازخورد و بررسی کیفیت مراحل قبل – شرکت در مسابقات می تواند به عنوان معیار و شاخص قرار گیرد.