جمعه, ۸ بهمن , ۱۴۰۰ - الجمعة 25 جماد ثاني 1443 - Friday, 28 January , 2022

۵ مرحله یادگیری

در یادگیری ۵ مرحله مهم مطرح است:

الف): پذیرندگی و پذیرش – دریافت علم

ب): کاوش و تحقیق – درگیر کردن خود با مطلب، شخصی سازی علم با تمرین و تکرار، سؤال پرسیدن، بحث و گفتگو و آزمون و …

ج): تبدیل علم به مهارت و اجرای علم دریافت شده

د): ارائه علم – ظهور عملی علم به صورت مسلط برای معلم و سایر معلمین

ط): بازخورد و بررسی کیفیت مراحل قبل – شرکت در مسابقات می تواند به عنوان معیار و شاخص قرار گیرد.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید