یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ - الأحد 20 جماد ثاني 1443 - Sunday, 23 January , 2022

جایگاه قول و مقول قول در فن مواکبه

در فن مواکبه مراتب و جایگاه قول و مقول قول در نظر گرفته می شود. این مراتب به شکل زیر می باشد:

الف): قول خدا نسبت به قول پیامبران معمولاً بالاتر و بلندتر خوانده می شود.

ب): قول پیامبر یا پیامبران نسبت به مردم معمولاً بالاتر و بلندتر خوانده می شود.

ج): قول اهل بهشت نسبت به قول اهل جهنم معمولاً بالاتر و بلندتر خوانده می شود.

د): قول خدا نسبت به قول بشر معمولاً بالاتر و بلندتر خوانده می شود.

ذ): جملات مثبت نسبت به جملات منفی معمولاً بالاتر و بلندتر خوانده می شود.

ر): جملات تبشیری نسبت به جملات تنذیری معمولاً بالاتر و بلندتر خوانده می شود.

ز): جملات شعاری، اخلاقی و … نسبت به سایر جملات معمولاً بالاتر و بلندتر خوانده می شود.

ط): جملاتی که حاوی آیات الاحکام می باشد معمولاً با اصوات توسط اجرا می گردد.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید