سه شنبه, ۱۸ مرداد , ۱۴۰۱ - الثلاثاء 12 محرم 1444 - Tuesday, 9 August , 2022

ظرایف و نکات قفلات صخریه

قفلاتی که بر روی حروف حلقی اجرا می شود را قفله صخریه می گویند. وجه تشابه آن به صخریه، سخت بودن تلفظ این حروف در پایان کلمه است. در قفله صخریه سه حرف هاء ، عین و حاء از ظرافت بیشتری باید برخوردار باشد. آسیب های عدم توجه به حروف در ذیل به صورت مختصر بیان می شود:

الف): حرف هاء : در صورت افراط باعث خروج زیاد هوا می شود

                             در صورت تفریط باعث شنیده شدن وقف بر حرکت می شود که لحن خفی است

                           در صورت داشتن ضربه دچار نقرالحروف و سوء نبر خواهد خواهد شد که لحن خفی است

ب): حرف عین: در صورت افراط همراه با شدت می شود که به لحاظ تجویدی اشکال دارد و به لحاظ لحنی نیز صحیح نیست.

                            در صورت تفریط تبدیل به الف و یا شبیه به فتحه کشیده می شود.

                          در صورت عدم توجه به تلفظ آن، تبدیل به همزه و یا کشش صدای عین می گردد.

  • بعضی از افراد برای ملودی پذیر کردن این حرف در هنگام قفله، مجبور به کشش حرف می شوند و صدای عین را می کشند که این کار به لحاظ فنی صحیح نیست. مانند کشش عین در کلمه واستمع …

آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید