هدر سایت
- -

تبحر در مقام

از مهارتهای تنغیمی آن است که قاری حداقل در اجرای یه مقام، متبحر شده (تبحر در مقام) و آن را به طور کامل بشناسد.

 


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید