هدر سایت
- -

شرط استفاده از سرعت کند در تلاوت

در صورتی می توان از سرعت کند در تلاوت استفاده نمود که شاخصه متمایزکننده یا ویژگی خاصی در صوت وجود داشته باشد که بتواند آن حالت ملال آوری را جبران کند. مانند طنین خاص صدا در تلاوت استاد محمود علی البنا.