هدر سایت
- -

تکنیک صدا

شناخت روش های استفاده از صدا جهت پردازش صوتی در تمام قسمت های صدا، لازم و ضروری است و قاری باید در استفاده از صدای خود تکنیک داشته باشد. این روش ها تحت عنوان تکنیک های صوتی شناخته می شوند.