هدر سایت
- -

اهمیت مرحله تطبیق

 ملاک پیشرفت و سنجش پیشرفت در تقلید، مرحله تطبیق است.

 

 

 


برچسب‌ها:,