هدر سایت
- -

کاربرد قفلات کامله

عموماً قفلات کامله برای مفاهیم کامل و عباراتی که از نظر مفهوم کامل هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

 


برچسب‌ها:,