هدر سایت
- -

سکوتهای ملودی

سکوت هایی که در ملودی اجرا می شوند جزئی از تنغیم محسوب می شوند و نقش مهمی در تنظیم آن نیز دارند.

 


برچسب‌ها:,