جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

نکات تلاوت

راهنمایی صحیح و به موقع پیش از بلوغ و یا همزمان با آن توسط استاد حاذق می تواند مانع آسیب های جبران ناپذیر به صدای شخص گردد.