هدر سایت
- -

نکات تلاوت

تجوید ویژه خواهران
2/8/89

موضوع درس : سوره زخرف آیات
8 تا 32

در قرائت قرآن کریم بعد از وقف در بین عبارات، اگر عبارت ارتباط تنگاتنگی با عبارت قبل داشته باشد نباید در ابتدا مقام را عوض کنیم و وارد مقام دیگری شویم بلکه تا پایان عبارت همان لحن را ادامه دهیم.

تعریف تحریر : تحریر مجموعه ای است که گوشه و گونه های مختلفی دارد یک نوع آن که من آن را «تحریر تکراری» می نامم، نتی است که چندین با تکرار می شود، بهتر است در تحریر تکراری یک نت، بیشتر از سه بار تکرار نشود. خود این تحریردو نوع می باشد:در نوع اول، یک پرده بالا می رویم و باز می گردیم و این کار را سه بار تکرار می کنیم. در نوع دوم، به صورت ارادی، سریع و واضح یک نت دو بار تکرار می شود بدون آنکه به نت پایین باز گردیم که این امر با تمرین بطور تجربی، اتوماتیک زده می شود لذا درنوع اول، فقط سه تحریر ارادی زده می شود، اما در نوع دوم حالت ویبره دارد.

نکته : تأکید می شود تمرینات با کندی آغاز شود و کم کم با تمرکزسرعت بگیرد، باید تحریرها را در کنترل خودمان درآوریم که به مرور زمان به طور ناخود آگاه و بدون تمرکز زده شود، دقیقا مثل قواعد تجویدی که در مرحله ابتدایی آموزش کاملا نیاز به تمرکز دقیق داریم ولی به مرور زمان تمام این قواعد بدون تمرکز و به طور ناخودآگاه اجرا می شود. لذا در شروع هر کار و تمرینی در هر رشته و علم و مهارتی دو نکته و ویژگی مهم وجود دارد :1- کندی در انجام
تمرین 2- تمرکز در تمرین

البته قبل از آن هم شنیدن مهم است که از یک معلم، نوار،….یا منبعی شنیده باشیم که شرط مقدماتی آن درست شنیدن و فهمیدن آن است و در مرحله تمرین باید آن را ملکه ذهن کرد، در نتیجه در هر مرحله از فراگیری جدید، تمرین لازم است به اضافه اجرای قدیمی ها که تثبیت شده اند.