سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

نکات تلاوت

نشاز

جمع کردن و ترکیب دو یا چند نغمه که احساس تنافر و ناهماهنگی را در ذهن شنونده ایجاد کند.