انواع فواصل

?? انواع فواصل

♦️تمام مقامات چه اصلی و چه فرعی داری هشت درجه می باشند و تنها چیزی که باعث تغییر این مقامات از یکدیگر می شود اختلاف در تغییر فواصل بین درجات یکدیگر است.

برای فهم بهتر این مبحث نیاز است که به تعریف چند اصطلاح بپردازیم:

?پرده ? فاصله بین دو نت (درجه)را یک پرده گویند.

?نیم پرده ? به نصف فاصله یک نت (درجه) نیم پرده گفته می شود.

نکته1? فاصله بین تمام نتها یک پرده می باشد به جز فاصله بین نت “می تا فا” و “سی تا دو” که بصورت طبیعی نیم پرده می باشند.

?ربع پرده ? به ربع فاصله یک نت (درجه) ربع پرده گفته می شود.

Do …. 1/4 …. 1/2 …. 3/4 …. Re

“………..فاصله بین دو نت…………..”

♦️حال در زبان موسیقی برای بیان این فواصل از علامتهای مخصوص به خود استفاده می شود:

“……فواصل مشترک بین تمام موسیقی جهان……”

?دیز ? به این مفهوم است که صدای نت را نیم پرده بالا می برد.

?بمل ? به این مفهوم است که صدای یک نت را نیم پرده پایین (بم)می اورد.

?بکار ? به مفهوم این است که صدای نت را به حالت اولیه در می اورد.

نکته2 ? اگر جلوی نت علامتی گذاشته نشده بود به معنی بکار بودن ان نت می باشد.

“……فواصل مشترک فقط برای موسیقی شرق……”

?نیم دیز? به این مفهوم است که صدای نت راربع پرده بالا می برد.(در موسیقی ایران به “سری معروف است”

?نیم بمل ? به این مفهوم است که صدای نت راربع پرده پایین(بم) می اورد.(در موسیقی ایران به ” کرن” معروف است.

نکته3 ? در موسیقی و الحان غرب فقط از دو فاصله پرده و نیم پرده استفاده (بمل و دیز) و از ربع پرده در موسیقی غربی استفاده نمی شود.به همین دلیل تمام اهنگها والحانی که ما در موسیقی غرب می شنویم فقط در دو مقام نهاوند وعجم و مقاماتی که ربع پرده ندارند استفاده می شود.

نکته4 ? تمام زیبای و حزن بسیار زیبا در موسیقی شرق بدلیل وجود همین ربع پرده در موسیقی انها می باشد(نیم بمل ونیم دیز).

نکته5 ? در بیشتر کتبها این فواصل را بصورت علامت های بصورت زیز هم نشان می دهند:
یک پرده(1 یا 4/4).نیم پرده(1/2 یا 2/4). ربع پرده(3/4 یا 4/6)

نکته6 ? شما با تغییر فقط ربع پرده می توانید.از یک مقام به مقام دیگر منتقل شوید. مانند: اگر شما چهار نت اول مقام نهاوند را فرض کنید(جنس اول مقام نهاوند)

Do → Re →  Mi b →  Fa
1        1/2        1

حال با تغییز علامت نت می از بمل به نیم بمل (کرن) .(یعنی ربع پرده بالا می رویم).به جنس راست منتقل می شویم.

Do → Re →  Mi b→ Fa
1       3/4       3/4

منبع: کانال تلگرامی آوای وحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *