اهمیت تلوین در تلاوت

تلوین از موضوعاتی است که جنبه تخصصی به تلاوت می بخشد و سطح کیفی آن را ارتقاء می دهد. اداء تلوینی بیانگر همین موضوع می باشد.

نظرات بسته شده است.