نکات تخصصی و آموزشی تلاوت

جدید

فکر کردن روی علت بروز اشکالات

فکر کردن روی علت بروز اشکالات بسیار مهم است زیرا موجب ایجاد گوش دادن پویا و حساس شدن در شناسایی اشکالات و خطاها می گردد.

جدید

یادگیری کیفیت استفاده از محتوای ملودیک

یادگیری کیفیت استفاده از محتوای ملودیک از موضوعات مهم تنظیم در اجرا می باشد. بخش مهمی از این کیفیت با تقلید و بخش دیگری با هوش موسیقایی و آموزه های...

جدید

نکاتی در باب تقلید

اولین مسئله تقلید، تقسیم بندی تلاوت بر اساس زمان و یا تعداد نفس است و باید موضوع هدف گذاری کوتاه و بلند مدت را در دوره تقلید مورد دقت قرار...

جدید

انتخاب پرده صوتی ترتیل

انتخاب پرده صوتی ترتیل باید بر اساس اسلوب آن باشد. شروع ترتیل در پرده های بم و انتقال به درجات خیلی بالا جزو اسلوب صوتی قرائت تدویر نیست.

جدید

ظرفیت تنغیمی کلمات

ظرفیت تنغیمی از زیاد به کم به ترتیب شامل حروف مدی، غنه ها و اخفاءها، حروف قابل کشش و حرکات کوتاه می باشد. لذا بر این اساس لازم است، قاری...

جدید

چهار موضوع محوری در لحن

در لحن چهار موضوع محوری مطرح است: الف): مبحث گویش و بخصوص گویش موسیقایی و بیان موسیقایی ب): روش های بروز احساسات ج): شناخت ملودی و ردیف های موسیقایی به...

جدید

انواع مدولاسیون در تلاوت قرآن

مدولاسیون در تلاوت قرآن به سه دسته تقسیم و اجرا می شود: الف): مدولاسیون پرده که مربوط به اجرای درجات درون یک مقام است و این نوع مدولاسیون زمانی دارای...

جدید

فرود تلاوت

فرود تلاوت باید در محدوده مطلوب صدا و مطابق عرف تلاوت انجام شود و هیچ اصراری برای انتقال به درجات بم در پایان تلاوت وجود ندارد. فرود تلاوت باید به...

جدید

انواع ساکن

ساکن ها به دو دسته ساکن ذاتی و عارضی تقسیم می شوند و میزان کشش هر کدام متفاوت است. ساکن های ذاتی نیز به دو دسته ساکن مخفف و ساکن...

مؤلفات مهم سلیقه هنری

تکنیک اجرا + دانش اجرا + مهارت اجرا از مؤلفات مهم سلیقه هنری است. سلیقه هنری به موضوعات مختلف صوت، تنغیم و الفاظ تسری پیدا می کند.

استفاده از فضاهای مختلف رزونانسی

استفاده از فضاهای مختلف رزونانسی نقش مهمی در پردازش صوت در تلاوت دارد. عدم تمرکز بر یک فضای رزونانسی باعث تکراری شدن فضای صوتی ملودی و در نهایت خسته کننده...

تکرارهای معنادار در تلاوت

از موضوعات مهم فن تعبیرات، وجود تکرارهای معنادار در تلاوت است که با هدف اقناع شنونده انجام می شود این موضوع از موضوعات مهم فن رتوریک در اجراست. تکرارهای معنادار...

خط صوتی

خط صوتی به قسمتی از صدا گفته می شود که خواننده شحصیت واقعی و طبیعی صدای خود را نشان می دهد. یکی از راههای پیدا کردن خط صوتی توجه به...

درجه ششم مقام حجاز

درجه ششم مقام حجاز تحت عنوان حجاز اوج شناخته می شود. این درجه در سیر صعودی مقام حجاز، درجه سوم جنس راست نیز محسوب می شود. همچنین حالت بمل این...