مطلب آموزشی منتخب کارگاه هنر تلاوت

جدید

موضوع نفس

موضوع نفس از جنبه های روانی، موسیقایی، صوتی و ترتیلی حائز اهمیت است و باید قاری قرآن از این لحاظ قوی عمل کند. مسئله نفس ارتباط مستقیم با بافت موسیقایی، تنظیم...

جدید

کیفیت صداپردازی و حالت دادن به صدا

افرادی که کیفیت صداپردازی را درک نمی کنند و توانایی اجرای این قابلیت را در صدای خود ندارند حتماً باید از صدای قاری الگو تقلید کنند تا صدا حالت مناسب...

جدید

نکاتی در باب دوره تقلید

دوره تقلید، دوره تبعیت محض از الگو و راهنمایی های استاد است فلذا کلیه مراحل انتخاب تلاوت، شیوه تقلید، شیوه تمرین، شیوه ارائه قطعات تقلید شده، مدت تقلید و …...

جدید

علم قرائت

علم قرائت علمی مربوط به الفاظ است و در آن در خصوص کیفیت لفظ صحبت می شود. مطالبی همچون تجوید، اداء، اختلاف قرائات، وقف و ابتدا از جمله موضوعاتی است...

جدید

وجه در قرائت

وجه در قرائت به سه معنی می باشد: الف): انتخاب یکی از صور مجاز در قرائت و اجرای آن در تلاوت مانند کشش مد منفصل به قصر، توسط و یا...

جدید

دو نکته در باب فصاحت

ایجاد ضربه های بی مورد در قرائت کلمات از آسیب های فصاحت است. اداء یکنواخت در گویش حروف مدی از مسائل مهم فصاحت است.

جدید

مقام صبا

مقام صبا متشکل از دو جنس صبا و حجاز به شکل متداخل است. درجات 3 تا 6 مقام صبا، جنس حجاز است. جنس مقام صبا تحت عنوان صبا نوا شناخته...

فکر کردن روی علت بروز اشکالات

فکر کردن روی علت بروز اشکالات بسیار مهم است زیرا موجب ایجاد گوش دادن پویا و حساس شدن در شناسایی اشکالات و خطاها می گردد.

یادگیری کیفیت استفاده از محتوای ملودیک

یادگیری کیفیت استفاده از محتوای ملودیک از موضوعات مهم تنظیم در اجرا می باشد. بخش مهمی از این کیفیت با تقلید و بخش دیگری با هوش موسیقایی و آموزه های...

نکاتی در باب تقلید

اولین مسئله تقلید، تقسیم بندی تلاوت بر اساس زمان و یا تعداد نفس است و باید موضوع هدف گذاری کوتاه و بلند مدت را در دوره تقلید مورد دقت قرار...

انتخاب پرده صوتی ترتیل

انتخاب پرده صوتی ترتیل باید بر اساس اسلوب آن باشد. شروع ترتیل در پرده های بم و انتقال به درجات خیلی بالا جزو اسلوب صوتی قرائت تدویر نیست.

ظرفیت تنغیمی کلمات

ظرفیت تنغیمی از زیاد به کم به ترتیب شامل حروف مدی، غنه ها و اخفاءها، حروف قابل کشش و حرکات کوتاه می باشد. لذا بر این اساس لازم است، قاری...

چهار موضوع محوری در لحن

در لحن چهار موضوع محوری مطرح است: الف): مبحث گویش و بخصوص گویش موسیقایی و بیان موسیقایی ب): روش های بروز احساسات ج): شناخت ملودی و ردیف های موسیقایی به...

انواع مدولاسیون در تلاوت قرآن

مدولاسیون در تلاوت قرآن به سه دسته تقسیم و اجرا می شود: الف): مدولاسیون پرده که مربوط به اجرای درجات درون یک مقام است و این نوع مدولاسیون زمانی دارای...