هدر سایت
- -

تحریرها به لحاظ ساختار موسیقایی

تحریرها به لحاظ ساختار موسیقایی و نقش تنغیمی به دو بخش تقسیم می شوند:

الف): تحریرهای ملودیک

ب): تحریرهای غیرملودیک


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید