دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

تحریرها به لحاظ ساختار موسیقایی

تحریرها به لحاظ ساختار موسیقایی و نقش تنغیمی به دو بخش تقسیم می شوند:

الف): تحریرهای ملودیک

ب): تحریرهای غیرملودیک