تلاوت آگاهانه

بخش مهمی از تلاوت آگاهانه مربوط به حوزه روش های مدولاسیون است. لازمه مدولاسیون نیز تسلط بر اجرای ردیف های هر مقام و شناخت جایگاه صوتی هر ردیف لحنی است.

نظرات بسته شده است.