حرکت یا تحرک

حرکت یا تحرک و عدم سکون از مسائل مهم صوت موسیقایی است. شیوه و روش تحرک یا حرکت در هنرهای سازی و آوازی و تلاوت قرآن متفاوت است اما در موضوع مشترک هستند.

نظرات بسته شده است.