سه شنبه, ۱۸ مرداد , ۱۴۰۱ - الثلاثاء 12 محرم 1444 - Tuesday, 9 August , 2022

خوانش لحنی کلمات

نحوه خوانش لحنی کلمات از مهارتهای مهم تنغیمی است و یکی از مواردی که تسلط قاری را در تنغیم نشان می دهد، کیفیت خوانش کلمات است. قراء از نظر کیفیت خوانش کلمات با یکدیگر متفاوت هستند. بعضی از قراء مانند شیخ حصان، مصطفی اسماعیل، علی محمود دارای مهارت های خاص می باشند و بعضی از قراء نیز در خوانش کلمات دارای مهارت و تکنیک خاصی نیستند و کلمات را ساده و بدون توجه به مهارتهای لفظی آهنگ گذاری می کنند.

 

 


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید