هدر سایت
- -

درس نبر – مبحث حروف اضافه

درس نبر – مبحث حروف اضافه

 

مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۷

****

http://s16.picofile.com/file/8412445326/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B0_%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B9_%DB%B0%DB%B9_%DB%B2%DB%B1.jpg

*

http://s16.picofile.com/file/8412445334/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B0_%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B9_%DB%B0%DB%B9_%DB%B2%DB%B2.jpg

*

http://s16.picofile.com/file/8412445376/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B0_%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B9_%DB%B0%DB%B9_%DB%B2%DB%B5.jpg

*