ردیف های نغماتی مقام راست

ردیف های اصلی مقام راست

راست راست

 

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

راست رهاوی

 

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

راست چهارگاه

 

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

راست نوا

 

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

عقد راست

 

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

راست کردان

 

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

 

تلوین ردیف های مقام راست با یکدیگر

راست نوا و راست قرار

راست نوا و راست کردان

مقام بسندیدهجنس عراق
مقام سوزناک و مقام حسینی

مقامات وابسته به خانواده مقام راست

 

مقام سوزناک 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *