هدر سایت
- -

معنی نبر

نبر به معنی تأکید بر روی بخشی از کلمه بدون تکلف و شدت دادن غیرمتعارف است


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید