نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۷/۴/۲۷

در کیفیت کاربری مقامات، تفکر لحنی قاریان به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
الف): تفکر حذر مقامی – در این مدل تفکر لحنی، شیوه نغمه پردازی و تلحین با رویکرد عدم ورود به جوانب مختلف مقامی و موسیقایی و پردازشات تنغیمی صورت می گیرد و قاریانی همچون اساتید عبدالباسط، خلیل الحصری، بدرحسین، طبلاوی و … در این دسته قرار دارند. افراد پیرو تفکر حذر مقامی، تلاشی برای پرداختن به جلوه های خاص موسیقایی و مقامی ندارند.
ب): تفکر توغّل مقامی – در این مدل تفکر لحنی، شیوه نغمه پردازی و تلحین با رویکرد پردازش موسیقایی و پرداختن به جوانب مختلف موسیقایی مقامات صورت می پذیرد. اساتیدی همچون مصطفی اسماعیل، منشاوی، غلوش، حصان، عمران، علی محمود، عبدالفتاح شعشاعی و … جزو مصادیق این مدل تفکر لحنی هستند.

 

🌕 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز جمعه مورخ ۹۷/۴/۲۷
✏️ محمدکاکاوند

****

فی جوده استخدام السلطات ، ینقسم تفکیر القرّاء إلى فئتین عامتین:
أ): تفکیر الحکم فی المقامی – فی هذا النموذج من التفکیر النغمی ، یتم أسلوب تألیف الأغانی والتلاوه مع نهج عدم الدخول فی جوانب مختلفه من المقامی وعملیات الموسیقى والتلاوه ، والقراء مثل الأساتذه عبد الباسط وخلیل الحصری وبدر حسین والطبلاوی … هم فی هذه الفئه. الأشخاص الذین یتابعون فکر مقامی لا یحاولون التعامل مع المؤثرات الموسیقیه والمقامیه الخاصه.
ب): التفکیر المغامی – فی هذا النموذج یتم التفکیر النغمی وکتابه الأغانی والإغراء من خلال نهج المعالجه الموسیقیه والتعامل مع الجوانب الموسیقیه المختلفه للجهات. ومن الأمثله على هذا النموذج فی التفکیر النغمی أساتذه مثل مصطفى إسماعیل ومنشاوی وغلوش وحسن وعمران وعلی محمود وعبد الفتاح شعشاعی وغیرهم.

قدم فی الورشه المتخصصه بفن التلاوه یوم الجمعه ۲۷/۴/۹۷
محمدکاکاوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *