هدر سایت
- -

یکی از جلوه های موسیقایی مقام راست

یکی از جلوه های موسیقایی مقام راست، نشان دادن جنس نهاوند در حرکت نزولی اجرای مقام راست است.

 


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید