هدر سایت
- -

یکی از مسائل مهم تحرک لحن

یکی از مسائل مهم تحرک لحن، یادگیری و آشنایی با ردیف های مقامات و شناخت جایگاه آنها از نظر درجه صوتی در مقام است.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید