مشکل پرصدایی در حنجره

یکی از مشکلاتی که در بهداشت حنجره مطرح است، مسئله پرصدایی است. در حالت پرصدایی، طناب های صوتی بیشتر از آن چیزی که لازم است مورد استفاده قرار می گیرند. از نشانه های استفاده بی کیفیت و بدکیفیت صدا، پرصدایی است. بلند صحبت کردن، بلند صحبت کردن در اماکن پر سر و صدا، خنده زیاد و … همگی از مصادیق پرصدایی می باشد.


تعداد بازدید: 378