ردیف های نغماتی مقام بیات

ردیف های اصلی مقام بیات

بیات دوگاه

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

بیات نوا

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

بیات حسینی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

بیات عجمی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

بیات کردان

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

بیات محیر

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

 

تلوین ردیف های مقام بیات با یکدیگر

بیات عجمی و بیات نوابیات عجمی و بیات محیر

بیات عجمی و بیات نوا

بیات حسینی و بیات محیر
مقام بیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *