استایل متناسب خواننده

هر خواننده ای باید برای شکل دهی به صدای خود از استایل متناسب خود استفاده کند. استایل هر شخص باید چند ویژگی داشته باشد از جمله آنکه کمک به ایجاد حس کند، در صداپردازی به وی کمک کند و موجب تکلف در صدا و چهره نشود.


تعداد بازدید: 123