الزامات فن تکرار در تلاوت

تکنيک تکرار: دراين تکنيک قاري آيات را تکرار مي کند منتها با رعايت الزامات ذيل:

اولا: آياتي که تکرار آنها القا کننده مفهوم خاص و بلندي به شنونده است پسنديده است که تکرار شوند.
ثانيا: در هر بار تکرار از يک ملودي جديد بايد استفاده شود و تکرار با يک ملودي اصلا جايز نيست.


تعداد بازدید: 173