تمرین و نرمش سیب گلو

پیش از تمرینات مربوط به تحریر لازم است ابتدا سیب گلو نرمش داده شود. حرکت آرام سیب گلو به سمت چپ و راست و دورانی باید در این نرمش انجام شود. باید قسمت سفت سیب گلو را به آرامی گرفته و به آرامی و به مدت 5 الی 10 دقیقه نرمش داد. بعد از تمرین مذکور باید به صورت لگاتو، درجات صدا را سلفژ کرده و سپس سرعت لگاتو را کم و زیاد کرد.


تعداد بازدید: 252