تکبیرات در قرائت عاصم کوفی

عاصم در میان قاریان اهل کوفه رتبه و جایگاه اول را دارد. ارجحیت قرائت عاصم کوفی نسبت به مابقی قاریان در خوش صدایی، فصاحت کلام و اخذ قرائت با یک واسطه از علی بن ابی طالب علیه السلام می باشد. امروزه سایر قرائات را با اصول و ضوابط قرائت عاصم مقایسه و بررسی می کنند. عاصم از تابعین است و بر ۲۴ نفر از صحابه، اقراء کرده است. عاصم جزو ناقلین حدیث نیز بوده و به نظر اهل تخصص، شیعه می باشد. امروزه قرآن بر اساس قرائت عاصم کتابت می شود.

 

اصول قرائت عاصم در تکبیرات:

پس از دوره انقطاع وحی و نزول سوره مبارکه ضحی و اقراء این سوره توسط جبرئیل بر نبی اکرم، حضرت از شوق و اشتیاق نزول سوره ضحی به وجد آمده و کلمه جلاله الله اکبر را بر زبان جاری کردند. از آن تاریخ به بعد در میان مسلمانان، قرائت سوره ضحی تا انتهای قرآن همراه با تکبیر است و به نوعی سنت شمرده می شود. امروزه در میان مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد که کلمه الله اکبر مربوط به انتهای قرائت سوره ضحی توسط جبرئیل بوده است و یا ابتدای تلاوت سوره انشراح توسط پیامبر اکرم. لذا در میان خُلف (طرق) حفص نیز اختلافاتی در این باب دیده می شود. لذا تکبیرات در تلاوت قرآن به دو دسته کلی تقسیم می شود:

 

الف): تکبیرات عام که از باب قرب، ذکر، رجا و استحباب بر زبان جاری می شود و قاری در میان تلاوت خود از این کلمه استفاده می کند.

ب): تکبیرات خاص که مربوط به انتها یا ابتدای سوره ضحی و ابتدای سوره انشراح تا آخر قرآن کریم می باشد و در خلف حفص نیز اختلافاتی بر سر قرائت یا عدم قرائت آن دیده می شود.

نظرات بسته شده است.