رعایت و حفظ طنین صوت

انجام هرگونه کار صوتی در تلاوت باید با توجه به رعایت و حفظ طنین صوت انجام شود و تغییر نامناسب طنین صدا نشانه عدم کنترل صوت و عدم حالت دهی به صدا می باشد. صدا باید در همه حالات دارای فرم خاص صوتی باشد.

نظرات بسته شده است.