نکات صوتی

جدید

کیفیت صداپردازی و حالت دادن به صدا

افرادی که کیفیت صداپردازی را درک نمی کنند و توانایی اجرای این قابلیت را در صدای خود ندارند حتماً باید از صدای قاری الگو تقلید کنند تا صدا حالت مناسب...

جدید

وجه در قرائت

وجه در قرائت به سه معنی می باشد: الف): انتخاب یکی از صور مجاز در قرائت و اجرای آن در تلاوت مانند کشش مد منفصل به قصر، توسط و یا...

استفاده از فضاهای مختلف رزونانسی

استفاده از فضاهای مختلف رزونانسی نقش مهمی در پردازش صوت در تلاوت دارد. عدم تمرکز بر یک فضای رزونانسی باعث تکراری شدن فضای صوتی ملودی و در نهایت خسته کننده...

خط صوتی

خط صوتی به قسمتی از صدا گفته می شود که خواننده شحصیت واقعی و طبیعی صدای خود را نشان می دهد. یکی از راههای پیدا کردن خط صوتی توجه به...

انتخاب پرده صوتی ترتیل

انتخاب پرده صوتی ترتیل باید بر اساس اسلوب آن باشد. شروع ترتیل در پرده های بم و انتقال به درجات خیلی بالا جزو اسلوب صوتی قرائت تدویر نیست.

صدای غنه

اصل صدای غنه، صدای غیرموسیقایی است و نباید حاکم بر کل تلاوت باشد. استفاده میزانی از غنه در تلاوت برای ایجاد لطافت، حس و بکاء می باشد. دو حالت صدای...

اِجهاد صوتی

کاهش توانایی صوتی در اجرا تحت عنوان اِجهاد صوتی شناخته می شود.

استفاده از فضاهای مختلف رزونانسی

استفاده از فضاهای مختلف رزونانسی نقش مهمی در پردازش صوت در تلاوت دارد. عدم تمرکز بر یک فضای رزونانسی باعث تکراری شدن فضای صوتی ملودی و در نهایت خسته کننده...

بُحَّةُ الصوت

بحه الصوت نوعی ایجاد حالت گرفتگی در صداست که همراه با کنترل و تکنیک باشد. مانند صدای استاد مصطفی اسماعیل، احمد شبیب.

رعایت و حفظ طنین صوت

انجام هرگونه کار صوتی در تلاوت باید با توجه به رعایت و حفظ طنین صوت انجام شود و تغییر نامناسب طنین صدا نشانه عدم کنترل صوت و عدم حالت دهی...

تعریف و ساختار طنین

وجه تمایز دو نت هم شدت که از دو منبع متفاوت تولید می شود را طنین صدا می گویند. طنین با عناوین دیگری همچون تمبر، رنگ، رنین و شیوش نیز...

تقلید عینی و غیرعینی

تقلید در هنرهای سازی و آوازی با دو عنوان تقلید عینی و غیرعینی شناخته می شود. تقلید عینی همان اجرای دقیق و شبیه قطعه است که هیچگونه دخل و تصرفی...

تقلید از حالات صدا و تکنیک های صوتی

از مسائل بسیار مهمی که در دوره تقلید باید مورد توجه قرار گیرد، تقلید از حالات صدا و تکنیک های صوتی است. تقلید از این مؤلفه مهم موجب شبیه شدن...

دو حالت صدای غنوی

دو حالت صدای غنوی وجود دارد: الف): صوت اغن که صدای غنوی مطلوب است ب): صوت اخن که صدای غنوی نامطلوب است اصل صدای غنه، صدای غیرموسیقایی است و نباید...