نکات صوتی

ولوم در صوت

کسیکه در صدای خود از ولوم استفاده می کند نشان از قدرت صوتی وی است. ولوم در صوت از نشانه های صدای موسیقایی است. ولوم از جمله تکنیک هایی است…

تکنیک خواندن

تکنیک خواندن زمانی ایجاد می شود که خواننده برای تمام لحظات صدای خود، دستورات و روش های خاصی را در دو بخش صدا و تنغیم اتخاذ کند.

پردازش صوت

از جمله موارد مهم پردازش صوت، تغییر فرکانس صدا و تغییر درجات صوتی است. برای پردازش صوتی، باید در قرائت کلمات از حالت های خاص صوتی یا دستورات خاص صوتی که…

هدف استفاده از فن داینامیک

هدف استفاده از فن داینامیک در اجرا در سه قسمت مهم موضوعیت دارد: الف): حالت پذیری صوت ب): ایجاد احساسات در صوت پ): زیباسازی ملودی

صدای پیانو و فورته

پیانو در موضوع داینامیک به معنی کم کردن و ضعیف کردن صدا و فورته به معنی قوی و با قدرت اجرا کردن صدا است. در تلاوت قرآن باید هر دو…

شناخت قسمتهای درخشان صدا

شناخت قسمتهای درخشان صدا و بهره گیری از آن در تلاوت نیازمند تذکرات استاد متخصص در زمان صحیح و گوش دادن به صدای خویش در تمرین است.

اولین مسئله صوتی تلاوت

اولین مسئله صوتی تلاوت، انتخاب کوک مناسب است که بر اساس میزان مساحت صدا، جنس صدا و توانمندی های صوتی مشخص می شود.

ولوم صدا

استفاده از ولوم، از مؤلفات مهم صوت هنرمندانه است. یکی از تکنیک های مربوط به کیفیت کاربری صوت، استفاده از ولوم است

چند فایده مهم بکارگیری ولوم در صدا

بکارگیری ولوم در صدا، حداقل چند فایده مهم دارد: الف): ایجاد احساسات در صوت ب): افزایش مدت صوت در اجرا پ): ایجاد لطافت در اداءالحروف ت): رفع انرژی بی مورد…

صدای خیشومی

صدای خیشومی به دو نوع تقسیم می شود: الف): صدای غنوی اغن که با عنوان غنه نیز شناخته می شود ب): صدای غنوی اخن که با عنوان خنه نیز شناخته…

از عوامل ایجاد تنش در صدا

عدم ذهنیت درست نسبت به جمله موسیقایی و عدم تسلط کافی نسبت به اجرای ملودی موجب ایجاد تنش در صدا می گردد. هرگونه تنش در صدا موجب می شود جاذبه…

دو حوزه موضوع کنش صدا

در موضوع کنش صدا، دو حوزه مطرح است: الف): قالب – شکل و به اصطلاح ژانری که اجرا می‌شود. کنش صدا با قالب تلاوت ارتباط مستقیم دارد. میزان مساحت صدا…