استفاده از فضاهای مختلف رزونانسی

استفاده از فضاهای مختلف رزونانسی نقش مهمی در پردازش صوت در تلاوت دارد. عدم تمرکز بر یک فضای رزونانسی باعث تکراری شدن فضای صوتی ملودی و در نهایت خسته کننده شدن آن می شود.

نظرات بسته شده است.